Home  >  Ayush Rai  >  joke
#hahaha accha accha accha, ab samajh aya ke mere bhai k liye mere mooh se hamesha bhoot naam hi kyu nikalta hai 😂😂

Ayush Rai's Joke

images for ayush rai's joke on hahaha,hai,mere,aa,se,nahi,ke,beta,bhai,k,AyushRai,gava,ab,jao,kyu,hamesha,liye,naam,aya,mooh,mahino,accha,samajh,bhoot,nikalta

#hahaha accha accha accha, ab samajh aya ke mere bhai k liye mere mooh se hamesha bhoot naam hi kyu nikalta hai 😂😂

More Jokes from Ayush Rai
images for ayush rai's joke on cute,hahaha,soTrue,ho,AyushRai,na,hot,sotrue

😂😂😆 #hahaha #soTrue

images for ayush rai's joke on AyushRai,kill

When a look can actually kill