Home  >  Ayush Rai  >  joke
Jaha soch waha shauchalaya

Ayush Rai's Joke

images for ayush rai's joke on ansiiay,niimnb,pee,inlv,yllll,wisn,AyushRai,jaha,soch,waha,shauchalaya

Jaha soch waha shauchalaya

More Jokes from Ayush Rai
images for ayush rai's joke on Sarahah,lolism,dekh,na,sarahah,pe,koi,chutiya,mujhe,bol,raha,hai,u,51,kisi,ko,bolna,galat,baat,pm,golmaal,hui,AyushRai,golmal,bhai,sab

Golmal hai bhai sab golmal hai #Sarahah

images for ayush rai's joke on sarcasm,CrazyMindsAtWork,lol,lknponn,AyushRai,observation,art,craymindsatwork

Observation is indeed an art 😬😂 #lol #sarcasm #CrazyMindsAtWork

images for ayush rai's joke on sarcasm,CrazyMindsAtWork,AyushRai,ready,date,lol,craymindsatwork

Getting ready for the first date 😂💄#lol #CrazyMindsAtWork #sarcasm

images for ayush rai's joke on CrazyMindsAtWork,hahahaha,lol,AyushRai,haha,thought,fire,exit,craymindsatwork,hahaha

Haha, you thought the fire would exit! 😬😂 #CrazyMindsAtWork #lol #hahaha😂

images for ayush rai's joke on q,cebbrama,hrs,chnsamas,happy,hanukkah,tom,pnscla,beast,moments,pay,hmty,shared,facebook,ioday,lavome,lungs,hope,surrounded,friends,loved,mm,relecl,al,meannglul,ihngs,n,light,coninue,btlghuen,hie,bu,facehook,mam,notiy,um,jesus,rm,om,AyushRai,guy,ceo,amaing

This guy as CEO is amazing