Home  >  Kumar Abhishek  >  joke
5 random orange dots

Kumar Abhishek's Joke

More Jokes from Kumar Abhishek
images for kumar abhishek's joke on lol,teri,aankh,KumarAbhishek,abuses,literal,meaning

Abuses taken to literal meaning! #lol

images for kumar abhishek's joke on snapchat,instagram,story,KumarAbhishek,stories,life

Stories of my life😂😂