Home  >  Kumar Abhishek  >  joke
Same shit

Kumar Abhishek's Joke

More Jokes from Kumar Abhishek
images for kumar abhishek's joke on Girls

Dear #Girls , Think Twice Before Rejecting A Boy Because Of His Look

images for kumar abhishek's joke on

For the overly sincere 😜

images for kumar abhishek's joke on

Har jagah khoon paseena ek nahi karna chahiye