Home  >  Nikhita Banta  >  joke
Trolling #iPhone ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฌ #hahaha #sarcasm

Nikhita Banta's Joke

images for nikhita banta's joke on sarcasm,iPhone,hahaha,iphone,force,wnh,NikhitaBanta,trolling

Trolling #iPhone ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฌ #hahaha #sarcasm

More Jokes from Nikhita Banta
images for nikhita banta's joke on sarcasm,TrueThat,hahahaha,NikhitaBanta,irish,yoga,hahaha,truethat

The Irish yoga! ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜† #hahaha๐Ÿ˜‚ #sarcasm #TrueThat

images for nikhita banta's joke on NikhitaBanta,made,monday

This made my Monday! ๐Ÿ˜‚

images for nikhita banta's joke on MadeInIndia,hahahaha,lol,NikhitaBanta,car,made,germany,pole,madeinindia

Car made in Germany ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Pole #MadeInIndia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ #hahahaha #lol

images for nikhita banta's joke on hahahaha,TrueThat,oops,lol,NikhitaBanta,i,feel,bug,truethat

When I feel a bug on me ๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜† #hahahaha #lol #TrueThat #oops