Home  >  Pakalu Papito  >  joke
Meanwhile sanju baba...πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Pakalu Papito's Joke

images for pakalu papito's joke on PakaluPapito,hai,baba,nahi,log,pyaar,sirf,bulate,sachin,aashram,sanju

Meanwhile sanju baba...πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

More Jokes from Pakalu Papito
images for pakalu papito's joke on true,hahaha,PakaluPapito,dog,future,story,brighter

Hahaha! True story! πŸ˜‚

images for pakalu papito's joke on PakaluPapito,light,snack

The "light" snackπŸ˜‚πŸ˜‚

images for pakalu papito's joke on lol,PakaluPapito,TrueLoveIndeed,dear,grandmaa,trueloveindeed

Grandmaa be like 😘 #TrueLoveIndeed #lol ❀️

images for pakalu papito's joke on lol,PakaluPapito,hahahaha,phone,i,talk,house

When I talk on the phone πŸ“± at my house 🏑 πŸ˜†πŸ˜œπŸ˜‚ #hahahaha #lol