Home  >  Sarcasmistan  >  joke
First anday wala burger and now this xD

Sarcasmistan's Video

First anday wala burger and now this xD

More Jokes from Sarcasmistan
images for Sarcasmistan's joke on samaan,ka,party,ki,bacho,ke,90s,Sarcasmistan

90's ke bacho ki "PARTY" ka samaan! <3

images for Sarcasmistan's joke on jawab,torr,munh,se,taraf,ki,bhai,ini,Sarcasmistan

Inzi bhai ki taraf se munh torr jawab