Home  >  Yabhlee  >  joke
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ ਸੁੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਣ. ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆ

Yabhlee's Joke

images for Yabhlee's joke on Yabhlee

ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ ਸੁੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਣ. ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆ

More Jokes from Yabhlee
images for Yabhlee's joke on 27,Yabhlee

ਆਹ 27 ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ )

images for Yabhlee's joke on Yabhlee

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ - ਦੇਖੋ

images for Yabhlee's joke on india,haal,da,dekhlo,aah,Yabhlee

Aah Dekhlo India Da Haal -

images for Yabhlee's joke on Yabhlee

ਕਰੋ ਟੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !!!!! ਭਾਵ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ