Home  >  Tags  >  Apr jokes

Apr Jokes

images for deepak kumar's joke on ki,hai,nahi,ho,ka,kya,pm,jati,karne,DeepakKumar,walon,uska,haar,beati,apr,2015

Best ka Kya hai😂😂

Deepak Kumar   ·  01 Mar, 17

Best ka Kya hai😂😂

images for munish minia's joke on pm,MunishMinia,17,apr,02

😂👌😂

Munish Minia   ·  03 Apr, 17

😂👌😂

images for kumar abhishek's joke on job,bhi,se,nahi,kaha,karna,karta,kar,ek,v,mein,har,bank,fir,maine,blood,jagah,chahiye,KumarAbhishek,apr,pulkit,nikaal,khoon,paseena

Har jagah khoon paseena ek nahi karna chahiye

Kumar Abhishek   ·  05 Apr, 17

Har jagah khoon paseena ek nahi karna chahiye

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ankush thapa's joke on sarcasm,deep,heart,i,good,ugly,AnkushThapa,17,inside,realise,closely,apr,lg

You need to look closely !

Ankush Thapa   ·  22 Apr, 17

You need to look closely !

images for BuzzFeed India's joke on 2016,life,toh,o,speed,30,hume,bana,ab,apr,BuzzfeedIndia,livin,fastforward,dadi

livin' life in fast-forward always

Buzzfeed India   ·  06 Oct, 17

livin' life in fast-forward always