Home  >  Tags  >  Badal jokes

Badal Jokes

images for rohit dhiman's joke on lol,hahaha,desh,badal,bata,rahe,sindhu,sakshi,kar,RohitDhiman

#hahaha #lol

images for gitika parashar's joke on sarcasm,hahaha,inderjit,shngh,brother,parkash,singh,badal,sector,chandigarh,chuck,fang,smgh,bhucho,mandx,bham,GitikaParashar

#sarcasm #hahaha

images for gurpreet's joke on hahahaha,CrazyMindsAtWork,lol,desh,badal,gaya,ham,sindhu,sakshi,llulh,Gurpreet,craymindsatwork

#hahahaha #lol #CrazyMindsAtWork

Gurpreet   ·  25 Nov, 16

#hahahaha #lol #CrazyMindsAtWork

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for munish minia's joke on whatsapp,sun,i,badlav,pehle,main,tha,iadkio,se,number,tak,pala,mujhe,iagta,mana,na,meri,indagi,badal,gyi,ab,khule,aam,ke,bahane,aaj,time,ek,art,hai,aur,aoar,whats,MunishMinia

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Munish Minia   ·  17 Feb, 17

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

images for BabaChu's joke on Babachu,main,bohot,shareef,meri,life,mein,ek,haraami,dost,hui,aur,sab,badal,gaya

๐Ÿค—