Home  >  Tags  >  Bharta jokes

Bharta Jokes

images for Keh Ke Lenge's joke on bhi,nahi,pet,kitna,bhukkad,bharta,KehKeLenge,khaaye,bwahahahahahha

Bwahahahahahha😂🤣😂🤣

Keh Ke Lenge   ·  04 Jan, 18

Bwahahahahahha😂🤣😂🤣

images for LOLism's joke on ki,mere,bc,aur,ke,ka,tanki,doston,credit,verma,priyanshu,bharta,paap,Lolism,krr,ghadda,bharke,overflow

☮️❤️😂 Credit: Priyanshu Verma

Lolism   ·  15 Dec, 17

☮️❤️😂 Credit: Priyanshu Verma

images for BabaChu's joke on Babachu,nahi,pyaar,pet,xddvia,subhansh,bharta

XDD
Via: Subhansh

Babachu   ·  25 Sep, 17

XDD
Via: Subhansh