Home  >  Tags  >  Boht jokes

Boht Jokes

images for LOLism's joke on ali,nahi,dec,biscuit,17,wapas,woh,ate,04,boht,chai,credits,Lolism,asgar,jinka

Credits: Ali Asgar

Lolism   ·  06 Dec, 17

Credits: Ali Asgar

images for Keh Ke Lenge's joke on aur,steps,karo,boht,KehKeLenge,gande,fariyad

Aur fariyad karo๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Keh Ke Lenge   ·  17 Nov, 17

Aur fariyad karo๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

images for gitika parashar's joke on hahaha,hahahaha,TrueStory,truestory,se,GitikaParashar,pehle,lljdll,boht,sari,harne,ludo,ulta

#TrueStory #hahaha๐Ÿ˜‚

Gitika Parashar   ·  04 Oct, 16

#TrueStory #hahaha๐Ÿ˜‚