Home  >  Tags  >  Sadak jokes

Sadak Jokes

images for kumar abhishek's joke on kuch,ladke,sadak,rise,chalate,pichle,janam,ki,paidiash,KumarAbhishek,haha,bikers

Haha! The bikers😂😂

Kumar Abhishek   ·  01 Mar, 17

Haha! The bikers😂😂

images for Kutta kahi ka's joke on chhap,sadak,tagw,share,comment,dlike,days,fights,school,KuttaKahiKa

SCHOOL FIGHTS THESE DAYS :D LIKE COMMENT SHARE TAG (W/ Sadak Chhap )

Kutta Kahi Ka   ·  18 Oct, 17

SCHOOL FIGHTS THESE DAYS :D LIKE COMMENT SHARE TAG (W/ Sadak Chhap )