Home  >  Tags  >  Sadak jokes

Sadak Jokes

images for kumar abhishek's joke on ki,haha,kuch,ladke,KumarAbhishek,sadak,rise,chalate,pichle,janam,paidiash,bikers

Haha! The bikers😂😂

Kumar Abhishek   ·  01 Mar, 17

Haha! The bikers😂😂

images for Kutta kahi ka's joke on school,share,days,comment,fights,sadak,KuttaKahiKa,dlike,tagw,chhap

SCHOOL FIGHTS THESE DAYS :D LIKE COMMENT SHARE TAG (W/ Sadak Chhap )

Kutta Kahi Ka   ·  18 Oct, 17

SCHOOL FIGHTS THESE DAYS :D LIKE COMMENT SHARE TAG (W/ Sadak Chhap )