Home  >  Tags  >  Shanasai jokes

Shanasai Jokes

images for MangoBaaz Video's joke on ki,MangobaazVideo,gai,baat,kubaku,phail,shanasai,parveen,shakir

'Ku-Ba-Ku Phail Gai Baat Shanasai Ki' | Parveen Shakir

Mangobaaz Video   ·  09 Oct, 17

'Ku-Ba-Ku Phail Gai Baat Shanasai Ki' | Parveen Shakir