Home  >  Tags  >  Sunta jokes

Sunta Jokes

images for Desi Thug Life's joke on friend,koi,nahi,ke,jis,sunta,DesiThugLife

That one Friend jis ke koi nahi sunta..

Desi Thug Life   ·  02 Nov, 17

That one Friend jis ke koi nahi sunta..

images for raja ji's joke on truethat,TrueThat,sarcasm,lol,hahahaha,ki,crush,bhi,nahi,toh,kar,ek,l,j,hours,apne,di,baar,maine,ap,RajaJi,ll,kain,commitment,sunta

Ek baar maine commitment kar di toh kain apne ap ki bhi nahi sunta 😂😂 #hahahaha #lol #sarcasm #TrueThat

Raja Ji   ·  23 Dec, 16

Ek baar maine commitment kar di toh kain apne ap ki bhi nahi sunta 😂😂 #hahahaha #lol #sarcasm #TrueThat